Serveis

de marqueting estratègic i neuromercadotecnia (NM)

De Segments

L’identificació de grups amb preferències, poder adquisitiu, ubicació geogràfica, actituts i hàbits de compra similars.

Posicionament local

La localització del local o nau, tenint en compte la competència, l’accesibilitat i proximitat de cara als clients, es bàsica.

De Serveis

Mostrar-se com un proveïdor de solucions és clau. Desenvolupi habilitats que facin del seu servei una cosa única o senzillament que s’identifiqui amb la seva marca de manera inequívoca.

NM Sensorial

Associar els sentits amb la marca de manera que es percebi una diferenciació d’aquesta respecte a la competència.

NM De Experiència

Promoure una relació positiva amb el consumidor abans, durant i després de la compra, amb l’objectiu de convertir-los en seguidors de la marca.

NM Ambiental

Conegut com a màrqueting verd vincula marca, producte i/o servei a una imatge ecològicament conscient.

Copyright © 2023. Terracom